Ελευθέριος Μαντωνάκης – Γενικός Χειρουργός

Επικοινωνία

Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στη διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 48-50, Αθήνα 10676

Τηλέφωνο: 211-4020853

e-mail: surgery@emantonakis.gr

Επικοινωνήστε μέσω: Facebook Messenger

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Ε. Μαντωνάκης