Αιμορροΐδες - Αιμορροϊδεκτομή λέιζερ (Laser LHP)

Τι είναι οι αιμορροΐδες;

Κατ’αρχάς να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για αιμορροΐδες μιλάμε για φυσιολογικές δομές του οργανισμού που βρίσκονται πρωκτικό σωλήνα. Πρόκειται για μικρά “μαξιλαράκια” από συνδετικό ιστό, μέσα στα οποία ρέει αίμα από μικρές αρτηρίες προς μικρές φλέβες, δημιουργώντας αγγειακά πλέγματα. Όταν μιλάμε για αιμορροϊδοπάθεια εννοούμε την διάταση αυτών των αγγειακών πλεγμάτων που συμβαίνει για διαφόρους λόγους. Αυτοί κυρίως είναι η χρόνια δυσκοιλιότητα, η υπερβολική προσπάθεια (“σφιξίμο”) και το παρατεταμένο κάθισμα στην τουαλέτα, η προχωρημένη ηλικία, οι διάρροιες, η εγκυμοσύνη, καθώς και σπανιότερα όγκοι στην πύελο.

Ανάλογα με τη θέση τους στον πρωκτικό σωλήνα, οι αιμορροΐδες χωρίζονται σε εξωτερικές, εσωτερικές και μικτές (συνδυασμός εσωτερικών με εξωτερικές).

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες χωρίζονται σε 4 βαθμούς ανάλογα με το βαθμό πρόπτωσής τους:

Βαθμού Ι: Βρίσκονται μέσα στον πρωκτικό σωλήνα και δεν προπίπτουν εκτός αυτού.

Βαθμού ΙΙ: Προπίπτουν εκτός του πρωκτικού σωλήνα κατά την αφόδευση και την προσπάθεια (“σφίξιμο”) αλλά ανατάσσονται από μόνες τους.

Βαθμού ΙΙΙ: Προπίπτουν έκτος του πρωκτικού σωλήνα κατά την αφόδευση και την προσπάθεια (“σφίξιμο”) και για να μπουν μέσα απαιτείται να την σπρώξουμε με το δάκτυλο.

Βαθμού IV: Δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν και μπορεί να περισφιχτούν.

Ποια τα συμπτώματα των αιμορροΐδων;

Τα συχνότερα συμπτώματα των αιμορροΐδων είναι η αιμορραγία (συνήθως ανώδυνη απώλεια ζωηρού ερυθρού αίματος), ο πόνος (επί θρόμβωσης), ο κνησμός (φαγούρα) και η ήπια ακράτεια (λερώνεται το εσώρουχο από βλέννα, κόπρανα). Πολλά από αυτά τα συμπτώματα και ιδιαίτερα η αιμορραγία, πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, προτού αποδοθούν στην αιμορροϊδοπάθεια.

Πώς αντιμετωπίζεται η αιμορροϊδοπάθεια;

Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών η αιμορροϊδοπάθεια αντιμετωπίζεται μη-χειρουργικά, με αλλαγή του τρόπου διατροφής-ζωής, τη χορήγηση φαρμάκων και την σωστή υγιεινή της περιοχής. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπιστούν με τοπικές επεμβατικές θεραπείες, όπως κυρίως η απολίνωση (δέσιμο) και η σκληροθεραπεία.

Πότε πρέπει να χειρουργηθώ;

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια εσωτερική αιμορροϊδοπάθεια (βαθμού Ι-ΙΙ) ανταποκρίνονται καλά στη συντηρητική θεραπεία. Αντίστοιχα και η εξωτερική αιμορροϊδοπάθεια συνήθως μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικά μέτρα. Χειρουργείο συνήθως θα χρειαστεί σε σοβαρή εσωτερική αιμορροϊδοπάθεια (βαθμού ΙΙΙ-IV), σε μεγάλες εξωτερικές αιμορροΐδες, καθώς και σε ήπια εσωτερική αιμορροϊδοπάθεια (βαθμού Ι-ΙΙ) όταν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν με τη συντηρητική αγωγή (π.χ. υποτροπιάζουσες αιμορραγίες). Σημαντικό ρόλο παίζει και η επιθυμία του ασθενούς για αντιμετώπιση. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας, των συμπτωμάτων της και την πρόληψη των υποτροπών της (δηλαδή την επανεμφάνιση της νόσου).

Ποιες οι μέθοδοι αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας;

Οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας είναι η κλασική χειρουργική εκτομή, η αιμορροϊδοπλαστική με laser (LHP) και η αιμορροϊδοπηξία με υπερήχους (HAL).

  • Κλασική μέθοδος

Κατά την κλασική αιμορροϊδεκτομή αφαιρούνται οι αιμορροϊδικοί όζοι και αποκόπτεται η ροή του αίματος προς αυτούς. Είναι η παλαιότερη μέθοδος με πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις υποτροπές, αλλά με σχετικά αρκετό πόνο και με δυνητικές επιπλοκές.

  • Αιμορροϊδοπλαστική με Laser (LHP)

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας είναι η αιμορροϊδοπλαστική με laser (LHP). Με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η θερμική ενέργεια συσκευής laser για τη θρόμβωση και εν συνεχεία συρρίκνωση των αιμορροϊδικών όζων. Είναι μια μέθοδος με μηδενικό τραύμα και χωρίς πόνο, εξαιρετικά καλώς ανεκτή από τον ασθενή και με ταχεία επάνοδο στις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Πρέπει να διενεργείται από εκπαιδευμένο χειρουργό και με συγκεκριμένες ενδείξεις. Ο Δρ. Ε. Μαντωνάκης έχει λάβει μετεκπαίδευση και πιστοποίηση στη Γερμανία στην εφαρμογή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας Laser στη χειρουργική. Έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε την πρωτότυπη συσκευή λέιζερ (laser) τελευταίας γενιάς, χωρίς να γίνονται “εκπτώσεις” εις βάρος της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του ασθενούς, υπέρ ενός ελαφρώς μειωμένου κόστους. Η αιμορροϊδοπλαστική με λέιζερ (laser) είναι η μέθοδος που επιλέγουμε εφόσον ο ασθενής πληρεί τα κριτήρια του χειρουργείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιείται εξατομικευμένη αξιολόγηση και κλινική εξέταση του ασθενούς και να προτείνεται η κατάλληλη θεραπεία.

                                                      Αιμορροϊδοπλαστική με laser (LHP).

  • Αιμορροϊδοπηξία HAL-RAR

Μια τρίτη μέθοδος είναι η τεχνική HAL (αιμορροϊδοπηξία με υπέρηχους). Με τη μέθοδο αυτή εντοπίζονται τα αγγεία που τροφοδοτούν τους αιμορροϊδικούς όζους με τη βοήθεια μιας συσκευής υπερήχων και αποκόπτεται η ροή του αίματος προς αυτούς. Με αυτό τον τρόπο οι όζοι σταδιακά ατροφούν, χωρίς να προκαλείται τραύμα και πόνος στην περιοχή. Με μια παραλλαγή της προαναφερθείσας τεχνικής μάλιστα, την τεχνική HAL-RAR, συνδυάζεται η απολίνωση την αιμορροϊδικών όζων με την ανάρτησή τους εντός του πρωκτικού σωλήνα, με αποτέλεσμα ο ασθενής να θεραπεύεται από την όποια πρόπτωση έχει προκληθεί. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια ικανοποιητική επιλογή για πολλούς ασθενείς, με ελάχιστο πόνο και σχετικά ταχεία επάνοδο σε όλες τις δραστηριότητες.

                                    Αιμορροϊδοπηξία με σύστημα υπερήχων (HAL).

Ιδιαίτερης σημασίας στη χειρουργική αντιμετώπιση είναι ο έλεγχος του πόνου. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους αναλγητικής αγωγής κατά και μετά το χειρουργείο, με στόχο μια ανώδυνη εμπειρία.

Τι περιλαμβάνει η νοσηλεία μου;

Για το χειρουργείο απαιτείται ένας βασικός προεγχειρητικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ημέρα του χειρουργείου. Ακολουθεί η επέμβαση και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο αυθημερόν ή την επομένη του χειρουργείου. Η επάνοδος στις δραστηριότητες της καθημερινότητας είναι τάχιστη, απαιτείται μόνο σύνεση και μέτρο κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο.

Tονίζεται ότι η ενημέρωση από το διαδίκτυο δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης και εξατομικευμένη και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση και κατ’ ιδίαν ενημέρωση. Ο Χειρουργός βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Τηλέφωνο: 211-4020853

Για τη σελίδα επικοινωνίας κάντε κλικ εδώ.

Διαβάστε για τη Διεθνή Διαπίστευση ασφάλειας και ποιότητας JCI για το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

© Ελευθέριος Μαντωνάκης – Γενικός Χειρουργός