Δείτε τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την ιατρική σε αυτό που είναι σήμερα.

The 50 Most Influential Physicians in History Part 1

The 50 Most Influential Physicians in History Part 2